Jakich kompetencji nabywamy z wiekiem?


Dojrzały wiek pracownika wciąż nie jest w Polsce postrzegany jako atut. By znaleźć nową pracę lub utrzymać obecną, osoby dojrzałe powinny być szczególnie świadome swoich mocnych stron. Dzięki Testowi kompetencji 50+ mogą je łatwo zdiagnozować.

Im jesteśmy starsi, tym więcej wiemy i potrafimy. Poza nabytą wiedzą osoby dojrzałe mają z reguły jasno sprecyzowaną drogę zawodową i oczekiwania, są pracownikami lojalnymi, starają się, angażują, zaś w przypadku zespołów zróżnicowanych wiekowo mogą być nieocenionymi mentorami dla młodszych współpracowników. Bywa jednak, że wraz z wiekiem niektóre obszary kompetencji słabną i niezbędne staje się wsparcie np. w postaci zmiany zakresu i rodzaju zadań czy doszkolenia w kierunku pozwalającym zaakcentować nasze mocne strony. Sprawdzić które strony to te mocne można przy pomocy Testu kompetencji 50+.

Dlaczego warto z niego skorzystać?

1. Konkretna i komplementarna diagnoza

Test ten ocenia najważniejsze kompetencje związane z pracą, istotne szczególnie dla osób w wieku dojrzałym, tj. efektywność realizacji działań - skłonność do współpracy, orientację na cele i organizację pracy. Dodatkowo zaś bada 3 obszary powiązane z przedsiębiorczością, czyli proaktywność, innowacyjność i podejmowanie skalkulowanego ryzyka.

Test wykorzystuje metodę STD - sytuacyjnych testów decyzyjnych. Oznacza to, że każda badana w nim kompetencja sprawdzana jest na podstawie konkretnych sytuacji z życia zawodowego, do których badany odnosi się bazując na własnym doświadczeniu, zaznaczając w formularzu czy człowiek opisany w danym pytaniu jest do niego podobny i na ile.

2. Faktyczna pomoc

Po rozwiązaniu testu system generuje obszerną diagnozę kompetencji w podziale na poszczególne badane zagadnienia, wraz z przystępnie podanym komentarzem, poradami i sugestiami. Na jej bazie powstaje obraz naszych kompetencji, przydatny i w obecnej pracy, i podczas poszukiwania nowej.

Dzięki Testowi kompetencji 50+ dowiemy się, które obszary istotne z zawodowego punktu widzenia powinny być dopracowane, gdzie są braki, a w którym kierunku warto się doszkolić. Jednocześnie otrzymamy informację o naszych najmocniejszych stronach, a raport wynikowy wskaże nam przykłady zawodów lub działów w organizacji, w których możemy je wykorzystać. Dodatkowo w raporcie umieszczono podpowiedzi metod i sytuacji, w których zdiagnozowane kompetencje można doskonalić.

3. Wielość zastosowań

Test przyda się na pewno pracownikom chcącym możliwie najbardziej efektywnie wykorzystywać zawodowo swoje umiejętności. Z tego samego powodu mogą być nim zainteresowani pracodawcy inwestujący w rozwój swojego zespołu. Równolegle może być pomocny jako narzędzie weryfikacji naszych planów biznesowych, ponieważ wykazuje kompetencje przedsiębiorcze lub…ich brak. Warto wiedzieć, że na Teście kompetencji 50+ pakiet rozwiązań ACTIV 50+ się nie kończy. Pracodawcy zainteresowani tematem mogą skorzystać z poradnika polityki zarządzania wiekiem w MŚP, a przyszli biznesmeni - z nawigatora przedsiębiorczości.

4. Anonimowo i bezpłatnie

Test kompetencji 50+ jest całkowicie bezpłatny i anonimowy. Wypełnia się go online, a do jego uruchomienia nie są potrzebne żadne dane osobowe pozwalające zidentyfikować użytkownika. Wynik testu natomiast otrzymuje jedynie osoba badana i to ona decyduje, co dalej zrobi z uzyskaną w nim wiedzą.

Zachęcamy do wypełnienia testu jeszcze dzisiaj. Dostępny jest on na stronie www.activ50plus.pl/test-kompetencji/

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

Mieszkańców województwa mazowieckiego zainteresowanych założeniem firmy, w tym w szczególności osoby po 50. roku życia zapraszamy na spotkania poświęcone m.in. Nawigatorowi przedsiębiorczości ACTIV 50+. Podczas spotkań można będzie zasięgnąć wiedzy na jego temat, zadać pytanie ekspertom, dowiedzieć się jak oceniać swoje kompetencje przedsiębiorcze i zweryfikować pomysł na biznes pod kątem opłacalności.

Warszawa 21.05, godz. 12.00, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4
Ciechanów 27.05, godz. 15.00, Hotel Korona, ul. Sienkiewicza 70
Radom 3.06, godz. 15.00, Hotel Aviator, ul. Malczewskiego 18
Płock 9.06, godz. 15.00, Hotel Herman, ul. Sienkiewicza 30
Siedlce 16.06, godz. 15.00, Hotel Wersal Siedlecki, ul. Łukowska 74

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 40 66 100 wew. 29

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

***

Artykuł powstał w ramach projektu ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników, prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy na terenie województwa mazowieckiego, współfinansowanego ze środków UE.

ACTIV 50+ to pakiet rozwiązań wspomagających osoby dojrzałe w utrzymaniu zatrudnienia: Poradnik polityki zarządzania wiekiem w MŚP, Narzędzie diagnozujące kompetencje zawodowe osób pracujących 50+ oraz Nawigator przedsiębiorczości, wypracowany w partnerstwie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Akademii Leona Koźmińskiego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.