Relacja z konferencji Activ 50+


Osoby po 50. roku życia to bardzo często wykwalifikowani pracownicy, o których coraz chętniej konkurują pracodawcy - m.in. takie słowa usłyszeli uczestnicy konferencji Activ 50+.
13 maja 2015 roku sala w hotelu Sheraton w Warszawie wypełniła się osobami, którym nie jest obojętna sytuacja zawodowa osób w wieku 50+.

W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd m.st. Warszawy, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Akademię Filantropii w Polsce udział wzięło ok. 120 osób. Grono uczestników tworzyli zarówno doradcy zawodowi, przedstawiciele działów HR, właściciele i pracownicy mikro-, małych i średnich firm, a także osoby prywatne.

prelegenci konferencji Activ 50+ - szeroki plan

Konferencja rozpoczęła cykl bezpłatnych szkoleń mających na celu ukazanie pracodawcom potencjału tkwiącego w pracownikach po 50. roku życia, a w osobach 50+ rozbudzenie wiary we własne możliwości zawodowe.

W czasie spotkania głos zabrali przedstawiciele władz, urzędów, związków i partnerów projektu: Czesława Ostrowska (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Lech Antkowiak (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie), prof. Czesław Szmidt (Akademia Leona Koźmińskiego), Grzegorz Baczewski (Konfederacja Lewiatan), Przemysław Kozak (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych), Tomasz Schimanek (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce) oraz dr Tomasz Rowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Leona Koźmińskiego). Spotkanie prowadziła Justyna Golonko - dziennikarka redakcji ekonomicznej Polskiego Radia.

prelegenci konferencji Activ 50+

O tym, jak z praktycznego punktu widzenia wygląda prowadzenie własnego biznesu po pięćdziesiątce opowiedziała Elżbieta Łyko, która będąc już w wieku dojrzałym otworzyła sklep „Bombonierka”. Swoimi doświadczeniami związanymi z zatrudnianiem pracowników 50+ oraz korzyściami, jakie przynosi firmie zatrudnianie doświadczonych fachowców podzielił się Filip Stanowski z Galerii Sztuki „Stara Praga” i Pracowni Renowacji Mebli Dawnych.

Konferencja była też okazją do przedstawienia możliwości i pomocy, z jakich mogą korzystać bezrobotni, pracownicy i pracodawcy na wszystkich etapach zawodowej kariery - testu kompetencji, nawigatora przedsiębiorczości oraz poradnika zarządzania wiekiem ACTIV 50+.

folder Activ 50+

Konferencja rozpoczęła cykl spotkań Activ 50+. Kolejne spotkania - na które serdecznie zapraszamy - będą odbywały się w kilku miastach województwa mazowieckiego: Warszawie, Siedlcach, Płocku, Radomiu i Ciechanowie.

Galeria