Witaj na stronie projektu ACTIV 50+

instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników

Projekt ACTIV 50+ jest odpowiedzią na niski poziom zatrudnienia osób po 50 roku życia, który wynika w dużej mierze ze stereotypowego postrzegania ich jako pracowników wolniej pracujących czy posiadających niskie kompetencje. Chcemy prowadzić dyskusję, wskazywać atuty pracowników dojrzałych, które są dużą wartością dla pracodawców. Zachęcamy do docenienia podczas procesów rekrutacji przede wszystkim wiedzy, doświadczenia, wiarygodności czy potencjału mentorskiego pracowników 50+.

Wypracowaliśmy rozwiązania, które przyczynią się do wydłużenia aktywności zawodowej osób po 50 roku życia oraz pomogą przy podnoszeniu konkurencyjności na rynku pracy. Zapraszamy osoby 50+, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, doradców zawodowych, a także inne osoby zainteresowane aktywizacją zawodową oraz tematyką zarządzania wiekiem do skorzystania z:

Narzędzia diagnozującego kompetencje zawodowe osób pracujących 50+
Poradnika zarządzania wiekiem w MŚP
Nawigatora przedsiębiorczości

W ramach trwającej obecnie kampanii promującej projekt ACTIV 50+ będziemy prowadzili dyskusję na temat aktywności i aktywizacji zawodowej pracowników 50+. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału, harmonogram wydarzeń znajduje się tutaj.

Kampania promująca projekt ACTIV 50+ została objęta honorowym patronatem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz - Patronat honorowy
Dobre praktyki zarządzania wiekiem

autor: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Kliknij wybrane spotkanie, aby się na nie zarejestrować.